אתר נתונים והוראות יצרן

מוצרי אבחון מתקדמים

אתר נתונים והוראות יצרן (HGS-DATA)

אתר נתונים ומידע טכני של יצרנים שונים. האתר הינו בשיתוף חברת HELLA, וכולל את המידע הטכני הבא:
*נתונים טכניים
* נתוני תחזוקה כולל הסבר
* שרטוטי חשמל של מערכות שונות (כולל אופן פעולת מערכות CR)
* אופן מדידת הרכיבים
* מערכות מיזוג
* מערכות תאורה
* שעתון
רישיון:
* רישיון לשנה למשתמש
* הנחה משמעותית לבתי ספר (קניית 5 רישיונות ומעלה)
הערות:
*רישיון הינו אישי לשימוש במחשב אחד

מחיר

ש"ח3000
להזמנה

טסטר אלקטרוני

מבצע החודש