בודק לחצי דלק למערכות הזרקה עקיפה

מוצרי אבחון מתקדמים

בודק לחצי דלק למערכות הזרקה עקיפה

שעון בודק לחצי דלק מאפשר לנו לבדוק את תפקוד מערכת הספקת הדלק במספר אופנים:
1.  בדיקת לחץ הספקה מרבי של המשאבה
2.  בדיקת לחץ קו בעבודה
3.  שמירת לחץ דלק במערכת
חיבורי המערכת:
סט מתאימים לחיבור השעון מסופק עם השעון
חיבור המערכת על קו הספקת הדלק (כניסה ויציאה)

מחיר

להזמנה

טסטר אלקטרוני

מבצע החודש